ORD FRA EN VISMAND

Uddrag af Macneile Dixon's bog: Støv og Stjerner
Vi klarer os udmærket ved hjælp
af tanken, blot vi ikke prøver at
forklare tanken selv.
Macneile DixonOm Forfatteren

Om Fremtiden
Om Tro
Naturens magt
Modsætninger
Darwin
Eksistens